background

VOORDELEN

Deze vorm van energie opwekking biedt enkele grote voordelen t.o.v. een windmolen:

  • In de meeste gevallen is er reeds een electrisch netwerk aanwezig bij de weg, waardoor aanleg van nieuwe kabels nauwelijks nodig is
  • Er is geen sprake van horizonvervuiling
  • Er is geen gevaar voor vogels
  • Geen geluidsoverlast
  • Geen slagschaduw
  • Beperkt onderhoud
  • Dit systeem kost ca. de helft van een windmolen

Onderhoud vindt plaats onder het wegdek, in een machinekamer. Hierin bevinden zich het mechanisme, de dynamo en de versnellingsbak. Dit alles is bereikbaar via het transformatorhuisje langs de weg, waardoor het verkeer in de meeste gevallen geen hinder ondervindt van onderhoudswerkzaamheden. Overige vereisten voor de exacte plaatsing van de drempel en afstand tot een transformatorhuisje worden uiteraard voorgeschreven door de betrokken overheidsinstanties.

 

2019 © Strippen Energie GmbH Disclaimer