background

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Strippen Energie GmbH ten aanzien van de website www.strippenenergie.com u op het volgende:

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Strippen Energie GmbH. Wilt u één of meer foto’s of artikelen van deze website
overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat u direct onder het artikel:

1. vermeldt dat het artikel of foto van www.strippenenergie.com komt,
2. vermeldt dat het artikel of foto copyright 2015 van Strippen Energie GmbH is,
3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.strippenenergie.com (de link mag geen affiliatecode bevatten).

De op deze website getoonde informatie wordt door Strippen Energie GmbH met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt
gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Strippen Energie GmbH behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en
zonder enige kennisgeving door te voeren.

Strippen Energie GmbH sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met de website.

2019 © Strippen Energie GmbH